Return to Presostate, Termostate

Presostate presiune relativă

B4B4
Presostat de uz general, seria B4

Precizie: ± 1%, Domeniu Metric Min: -37,5/+37,5 mbar, Domeniu Metric Max: 210 bar, Domeniu Imperial Min: -15/+15 in. H2O, Domeniu Imperial Max: 3.000 psi

Aplicaţii: industria chimică şi petrochimică, pentru construcţia de maşini şi aparate,  industria alimentară şi a băuturilor, industria celulozei şi hârtiei

 

B7B7
Presostat cu carcasă Ex, seria B7

Precizie: ± 1%, Domeniu Metric Min: -37,5/+37,5 mbar, Domeniu Metric Max: 210 bar, Domeniu Imperial Min: -15/+15 in. H2O, Domeniu Imperial Max: 3.000 psi

Aplicaţii: industria chimică şi petrochimică, pentru construcţia de maşini şi aparate,  industria alimentară şi a băuturilor, industria celulozei şi hârtiei

 

NN
Presostate electronice cu carcasă etanşă cu afişaj şi semnal de ieşire 4-20 mA, seria N NEMA 4

Aplicaţii: Ideal pentru alarmare, oprire, control, maşini-unelte, maşini de injectie, prese, pompe,     sisteme hidraulice, turbine şi compresoare, majoritatea aplicaţiilor de proces